Thượng đế mới biết

Tom không làm được bài kiểm tra bèn viết vào bài:
"Thượng đế mới biết, em không biết. Chúc thầy Giáng sinh vui vẻ". Mấy ngày sau Tom nhận lại bài với lời phê:
"Thượng đế 10 điểm, trò 0 điểm. Chúc em mau chóng tiến bộ".

Bình luận