Yêu động vật

Cô giáo hỏi cu tí:
Nhà em có ai yêu động vật không?
Thưa cô có. Cả nhà em ai cũng yêu đông vật.
Vậy à, em kể cô nghe xem!
Mẹ em thì yêu chó, em thì yêu mèo.
Vậy còn bố em thì sao?
Mẹ em bảo rằng: bố em yêu con hồ li tinh ở trên đầu phố cô ạ!

Bình luận