Ai sáng tạo ra muôn loài

Trong một giờ lịch sử tại một trường tôn giáo. Thầy giáo: "Theo các em, ai là người sáng tạo ra muôn loài". Cả lớp im lặng như tờ, không dám thở mạnh. Thầy giáo chờ mãi không thấy ai trả lời bèn tức giận nói:
"Các em bắt buộc phải trả lời! Là ai?".
Nói rồi nhìn chằm chằm vào một học sinh. Học sinh đó run rẩy đứng lên trả lời:
"Thưa thầy... Không phải là em...".

Bình luận