Ai dạy con

Một lần ông bố thấy cậu con trai có hai cuốn vở mới, liền hỏi: - Con lấy tiền ở đâu mà mua? - Cậu con trai thản nhiên đáp:
- Khi đi qua văn phòng nhà trường, thấy chồng vở để đó lại không có ai, con tiện tay cầm luôn hai cuốn vở về dùng.
Nghe xong ông bố nổi xung, quát tháo ầm ĩ:
- Thế thì còn mặt mũi nào nữa cơ chứ. Đồ hư đốn! Ai dạy con đi ăn cắp vở của nhà trường. Để mai bố lấy vở ở xí nghiệp bố sản xuất về cho...

Bình luận