Việc đen đủi nhất

Thầy giáo: "Còn việc gì tồi tệ hơn khi ta cắn một quả táo và phát hiện ra trong đó có một con sâu".
Học sinh: "Có ạ, đó là phát hiện ra con sâu chỉ còn một nửa.

Bình luận