Lệch thời gian

Thầy giáo: "John cho thầy biết, vì sao thời gian ở châu Âu lại sớm hơn ở châu Mỹ?"
John: "Rất đơn giản, vì châu Mỹ được phát hiện ra sau ạ". Sau khi đặt chân lên liền
Thầy giáo: Thomson, sau khi đặt bước chân đầu tiên lên châu Mỹ Colombo đã làm gì tiếp theo?
Thomson: Em không biết.
Hali: Thật là ngốc, rất đơn giản không phải ông ta bước nốt chân còn lại lên đất liền sao?

Bình luận