Hai mặt chính phản

Thầy giáo giảng: "Trước khi đưa ra phán đoán nhất định phải nghe ý kiến 2 mặt khác nhau về cùng một vấn đề. Ai có thể lấy cho thầy một ví dụ".
Học sinh: "Lúc chọn đĩa hát ạ".

Bình luận