Cảm tạ

Thầy giáo phát cho học sinh mỗi người một tờ giấy kẻ rất nhiều ô. Rồi bảo hãy đánh dấu vào giấy tên những người đáng phải biết ơn. Bao gồm gia đình, bố mẹ, anh chị em...
Chỉ nghe thấy một học sinh nói với người ngồi bên cạnh: "Mình không thể cám ơn anh em mình được, vì mình không có anh em".
"Cứ điền vào đi" Cô bạn ngồi cạnh nói: "Chính vì họ không ra đời nên bạn phải cảm ơn họ".

Bình luận