Giơ tay

Hiệu trưởng đến dự giờ. Thầy giáo dặn học sinh: "Hy vọng khi hiệu trưởng đến dự giờ, mọi người đều giơ tay phát biểu bài".
Trò: "Nếu như mà chúng em không trả lời được câu hỏi thì khó coi lắm sao? ".
Thầy giáo nghĩ một hồi rồi đáp: "Vậy hãy như thế này đi, em nào biết thì giơ tay trái, em nào không biết thì giơ tay phải".

Bình luận