Giờ tự học

Ba của Ni Na rất quan tâm đến tình hình học tập của Ni Na cũng như tình hình của lớp Ni Na. Để hiểu rõ hơn về môi trường học tập của con gái ông hỏi:
"Giờ tự học ở lớp con thường có bao nhiêu người"
"Nếu như có cả cô giáo là 36 người.
"Vậy nếu cô giáo không ở trong lớp thì còn 35 người đúng không".
"Không, nếu như cô giáo không có trong lớp thì giờ học chẳng có một học sinh nào cả".

Bình luận