Còn cái lỗ

Cô giáo hỏi: Em hãy cho cô biết 2 trừ 1 bằng bao nhiêu? Học sinh: Thưa cô bằng 1 ạ!
Cô giáo: Giỏi lắm vậy 10 trừ 10 bằng bao nhiêu?
Học sinh: em không biết.
Cô giáo: Đừng vội, cô ví dụ thế này nhé.
Nếu như trong túi em có 10 viên kẹo nhưng đều bị rơi mất cả. Vậy trong túi em còn gì không?
Học sinh: Thưa cô em biết rồi. Còn một cái lỗ. Học sinh trả lời một cách thành thật.

Bình luận