Biểu diễn xiếc

Bé cùng bố đi xem xiếc. Về nhà mẹ hỏi bé:
- Hôm nay xem xiếc con có thích không? Kể cho mẹ nghe nào!
- Con thích tất cả tiết mục, ai cũng giỏi, chó, gà, gấu cũng giỏi, chỉ có phóng dao là kém quá. Mẹ bảo với bác phụ trách rạp xiếc cho chú ấy nghỉ thôi.
- Chú ấy biểu diễn thế nào mà con bảo kém?
- Chú ấy phóng dao lia lịa vào một cô mặc áo tí, hở bụng. Phóng mãi mà chả trúng rốn cô ấy lần nào.

Bình luận