Viết tiểu thuyết

Tiểu Lợi trốn học và đã bịa ra một lý do hết sức ly kì và thuyết phục.
Thầy giáo nói: "Tôi rất khó tin được lý do của em nhưng em đã nói rất hay. Lần sau khi mà tôi viết tiểu thuyết nhất định sẽ mời em làm cố vấn kinh nghiệm".

Bình luận