Ông ấy điếc

Cảnh sát gọi điện thoại cho một bà.
- Alô, thưa bà, sáng nay có người chết trong một vụ tai nạn, rất có thể là chồng bà, xin bà hãy nói đặc điểm của ông nhà cho chúng tôi.
Bà ta trả lời:
- à, được đấy, ông ấy là người điếc.

Bình luận