Mùi vị

Trong giờ ngủ, Văn Trương Tam ngủ gật bị thầy giáo phát hiện. Thầy giáo tức giận hỏi: Vì sao ngủ gật trên lớp.
Trương Tam không thừa nhận mình ngủ gật: Em đâu có ngủ. Thầy: Thế tại sao anh nhắm cả 2 mắt lại?
Trương Tam: Thưa thầy đó là em đang đọc thầm bài khoá.
Thầy: Thế tại sao anh cứ gật gật đầu xuống? Trương Tam: Vì bài thầy giảng nghe rất hay.
Thầy giáo (không tin): Vậy tại sao miệng anh chảy nước dãi. Trương Tam: Thưa thầy vì bài thầy giảng rất có mùi vị (ngon).

Bình luận