Số học

Một cậu bé đang làm bài tập về nhà. Cậu nói với bố cậu:
- Bố ơi, giúp con làm bài toán này với. Nếu một ông kiếm được 200 đồng mỗi tuần và vợ ông ta tiêu hết 210 đồng cho...
- Khoan đã con, dừng ngay ở đó. Bố cậu bé nói - Con phải hỏi mẹ con giúp cho. Mẹ con là chuyên gia trong loại tính đố đó đấy...

Bình luận