10 phần đơn giản

Cuối giờ học thầy giáo thông báo tiết sau kiểm tra 15 phút. Tiểu Minh vội vàng hỏi thầy:
"Thưa thầy đề kiểm tra có khó không ạ?" Thầy giáo chỉ nói một câu:
"Mười phần đơn giản"
Mọi người đều vui mừng vỗ tay. Nhưng đến giờ kiểm tra không ai làm được bài cả, thế mà gọi là đơn giản ư. Tiểu Minh vội hỏi lại thầy chỉ nghe thầy nói "Tôi có nói sai đâu, 10 phần đơn giản, còn lại 90 phần là rất khó".

Bình luận