Canh khăn mặt

Mẹ đang ở dưới bếp đun nước khử trùng khăn mặt. Tiểu Tiểu chạy vào thắc mắc hỏi:
"Mẹ ơi, cái gì thế ạ?"
Mẹ: "Là khăn mặt đó".
Tiểu Tiểu nghi ngờ hỏi: "Mẹ ơi thế khăn mặt cũng nấu canh được ạ?".

Bình luận