Tiết kiệm

Thầy: Trong lịch sử nhân loại, điều ưu điểm nhất khi con người từ đi bằng 4 chân sang đi bằng hai chân là gì?
Học trò: Là có thể tiết kiệm được một đôi giày.

Bình luận