So sánh

Hai chú bé so bì với nhau:
- Bố tớ tốt hơn bố cậu.
- Sai bét.
- Anh tớ cũng khoẻ hơn anh cậu. - Cũng sai nốt.
- Cả mẹ tớ cũng đẹp hơn mẹ cậu.
- Cái đấy thì đúng vì bố tớ cũng nghĩ thế.

Bình luận