Hiểu biết

Người mẹ nghe thấy đứa con trai bốn tuổi kêu thét, liền chạy vào phòng chơi để xem chuyện gì xảy ra.
Thằng bé đang ngồi còn đứa em gái nhỏ của nó thì đang ra sức rứt tóc nó. Người mẹ bảo thằng bé:
- Con đừng bận tâm chuyện đó. Em gái con không hiểu là con bị đau đâu.
Vài phút sau khi ra khỏi phòng, chị ta lại nghe tiếng kêu thét. Lần này chị ta chạy vào phòng và thấy đứa con nhỏ đang khóc.
- Chuyện gì xảy ra với em con thế? Chị ta hỏi thằng con bốn tuổi. - Không có gì đâu ạ? Thằng bé nói - Bây giờ nó đã hiểu ra rồi.

Bình luận