Phản bác của cái vòng

Thầy giáo giảng bài: "Tất cả mọi vật đều có nhân quả, có trước có sau, có bắt đầu, triển khai, và kết thúc".
Có học sinh không đồng ý quan điểm này nói:
"Không nhất thiết như vậy! Thế còn vòng tròn thì sao?".

Bình luận