Sau khi thi xong

Thành tích thi học kỳ của Vương Hữu không lý tưởng lắm. Cậu liền đánh một bức điện cho em trai báo với bố rằng hãy chuẩn bị tốt tư tưởng đón nhận tin này đi. Không lâu sau em Vương Hữu gửi điện trả lời:
"Bố đã chuẩn bị tốt rồi. Bây giờ anh hãy chuẩn bị tư tưởng đi là vừa".
Không cần trèo tường nữa
Thầy giám thị: Tại sao em hay trèo tường trốn học nhiều lần vậy. Tiểu Đãi: Chẳng còn cách nào khác thưa thầy.
Thầy: Từ nay về sau em không cần trèo tường nữa.
Tiểu Đãi: Thật vậy ư, tường bị đổ rồi ạ?
Thầy: Không, em bị đuổi học, có thể đi ra bằng cổng lớn được rồi.

Bình luận