Số lẻ và số chẵn

Thầy giáo: "Ních, em đã hiểu số lẻ và số chẵn chưa".
Ních: Thưa thầy hiểu ạ.
Thầy giáo: "Vậy em nói xem, "cái quần" là số lẻ hay số chẵn". Ních: "Thưa thầy bên trên là số lẻ, bên dưới là số chẵn.

Bình luận