Báo hiếu

Trên lớp thầy giáo giảng, phàm là con cái thì phải tận hiếu với cha mẹ, thường xuyên thăm hỏi công việc, sức khoẻ... của cha mẹ.
Ngày hôm sau thầy yêu cầu học sinh báo cáo lại phản ứng của cha mẹ.
HSA: Mẹ của em nói: con thiếu bao nhiêu tiền thì nói đi.
Học sinh B: Em mới thật là đen đủi, bố mẹ hỏi: có phải hôm nay là ngày phát phiếu học tập không?

Bình luận