Phù thủy sợ ma

Vợ thầy phù thủy hỏi chồng:
- Nhà có bao giờ sợ ma không?
Thầy vênh mặt lên đáp:
- Hỏi thế mà cũng hỏi! Ðã có phép trừ tà tróc quỷ thì sao còn sợ ma nữa?
Mộ hôm, thầy đi cúng về, trời tối, người vợ nấp trong bụi cầm bát than hồng hoa lên, dọa. Thầy vội bắt quyết, niệm thần chú. Nhưng đốm lửa lại quay tròn hơn trước. Hoảng quá, thầy quăng đãy, chạy vắt chân lên cổ. Người vợ mang cái đãy về, giấu không cho chồng biết. Hôm sau, chị ta dọn xôi thịt để trong đãy cho chồng ăn. Thầy nhìn vào mâm, lẩm bẩm:
- Quái, thủ giống thủ... xôi giống xôi...
Người vợ cười, nói:
- Thủ chẳng giống thủ, xôi chẳng giống xôi thì cái gì? Hay là giống con mà hôm qua!

Bình luận