Gọi là gì?

Thầy giáo - Kiên, tại sao em không ghi bài thầy giảng, em đi học hay đi chơi?
Kiên. - Thưa thầy, em để quên bút ở nhà ạ!
Thầy giáo. - Thật hết chỗ nói! Đi học quên bút, gọi đích danh người đó là gì? Hãy trả lời tôi, nếu người lính ra trận đánh nhau mà không mang theo súng cắm lưỡi lê thì sẽ gọi anh ta là gì?
Kiên. - Như thế thì anh ta là sĩ quan ạ!

Bình luận