Đến đâu?

Trong giờ địa lý, cô giáo hỏi:
- Em nào cho cô biết, nếu ta đào một cái lỗ thật sâu ở lớp học này (ý nói đến tâm trái đất), chúng ta sẽ đi đến đâu?
Phía cuối lớp học vọng lên tiếng trả lời:
- Thưa cô, chúng ta sẽ đi đến phòng kỷ luật ạ!

Bình luận