Ai không hiểu ai

-Sao con lại bị điểm xấu? Con có hiểu hết những câu hỏi của thầy cô không?
- Có chứ ạ. Nhưng thầy cô lại không hiểu câu trả lời của con.

Bình luận