Ông chủ sẽ giận lắm!

Một cậu bé cố sức nâng chiếc xe ngô bị đổ. Ông chủ trang trại bên cạnh nhìn cậu ta một mình hì hục không ăn thua gì, liền bảo:
- Thôi để đấy đã! Về nhà tôi ăn uống đi. Rồi tôi sẽ cùng ra giúp cậu.
- Bác thật tốt bụng, - cậu ta đáp. - Nhưng cháu không nghĩ ông chủ cháu thích thế.
- Không sao đâu, ta đi nào! - Ông chủ trang trại bên cạnh khẩn khoản mời.
- Vâng, cháu đi vậy, - cậu bé gật đầu. - Nhưng chắc ông chủ cháu sẽ không thích đâu.
Ăn uống no nê xong, cậu bé cám ơn:
- Bây giờ cháu thấy khoẻ hơn rồi, nhưng cháu biết ông chủ cháu sẽ giận lắm.
- Đừng lo! Mà này, ông chủ của cậu đang ở đâu? - Ông ấy ở dưới xe ngô!

Bình luận