Đối thoại

Thầy giáo: 10 người thông minh cũng không trả lời được câu hỏi của một thằng ngốc.
Học sinh: Thảo nào chúng em toàn thi trượt môn của thầy.

Bình luận