Góc vuông sôi

Thầy hỏi một trò lười:
- Em hãy nói nước sôi ở bao nhiêu độ?
- Thưa thầy ở 90 độ ạ.
Một trò khác ở cuối lớp đứng lên.
- Thưa thầy bạn ấy trả lời sai rồi ạ. Góc vuông mới sôi ở 90 độ chứ.

Bình luận