Qua đường

Hai mẹ con đi qua đường. Thằng bé dắt tay mẹ chạy băng băng qua đường. Mẹ ghìm nó lại.
- Từ từ đã con, ô tô, xe máy xô vào người thì tai nạn bây giờ. Lúc về, thằng bé nói chuyện với ông:
- Ông ơi, mẹ cháu cái gì cũng sợ, nhát lắm. Không có cháu thì mẹ cháu không dám đi.
Ông bảo:
- Thế ư, cháu ông dũng cảm quá. Kể lại ông nghe nào.
- Đi qua đường mẹ cháu sợ ô tô, xe máy cứ nắm chặt tay cháu chứ không dám đi một mình.

Bình luận