Nói và làm

Có hai anh sợ vợ cùng láng giềng với nhau. Một hôm vợ anh nọ đi vắng, ở nhà trời mua, áo quần phơi ngoài sân quên lấy vào, ướt cả. Khi vợ về, chị ta mắng cho một trận. Anh nhà bên cạnh thấy thế mới lẩm bẩm: "Mẹ kiếp! Chẳng phải tay ông!"
Chẳng may, vợ anh ta nghe tiếng, chạy ra, trợn mắt hỏi dồn:
- Phải tay ông thì ông làm gì hở? Ông làm gì hở?
Anh ta luống cuống:
- Phải tay ông thì ông... cất trước lúc trời mưa, chứ còn làm gì nữa!

Bình luận