Nguyên nhân béo

Cậu em trai mới học lớp 5 mà béo đến nỗi mọi người thường lấy cậu ra làm trò đùa.
Một hôm thầy giáo ghi vào sổ liên lạc của em: "Việc hàng ngày em giúp đỡ gia đình". Nghĩ mãi cũng không nghĩ ra đã giúp gia đình việc gì để viết, cậu đành nhờ mẹ viết vào hộ.
Mẹ liền viết: "Hàng ngày em giúp gia đình ăn cơm". Thầy giáo phê: "Thầy đã hiểu. Em đã rất cố gắng".

Bình luận