Hình ảnh cụ thể

Khi giảng cho đứa con nhỏ nghe về sự khác nhau giữa súng lục, súng máy và đại bác, người cha lấy ví dụ:
- Súng lục thì kêu to như cha nói, súng máy thì kêu to như con nói, còn đại bác thì kêu to như mẹ con nói ấy.

Bình luận