Cái túi của chuột túi

Bố: Con biết vì sao chuột Căngguru lại có một chiếc túi ở trước bụng không?
Con: Con nghĩ là nó để đựng chuột con.
Bố: Nhưng trước bụng chuột túi con cũng có một cái túi vậy thì giải thích thế nào?
Con: Chắc chắn dùng để đựng kẹo.

Bình luận