Tại bố

Cô giáo: Không hiểu vì sao? Tôi thấy em ngủ gật thường xuyên trong lớp.
Trò: Thưa cô! Tại bố em đấy!
Cô giáo: Thế chắc bố em bắt em học khuya lắm à?
Trò: Thưa cô! Không phải vậy: Bố em bảo thức canh ti-vi, khi nào có đá bóng thì gọi bố em dậy xem!

Bình luận