Con Rận chết

Lại nói về Quang Vũ…

Một hôm Trương Phi đang đi tuần thì thấy Quang Vũ mắt thâm quầng đang đứng lầu bầu..

Trương Phi : Ê, mắt mày sao thế…lại bị vợ đánh à, con vợ mày đúng là đồ vũ..nữ ( Chồng đánh vợ : vũ phu, Vợ dánh chồng : Vũ nữ )

Quang Vũ : Không! tao bị mất ngủ…

Trương Phi : Trời, đang định hỏi mày mơ cái gì đêm qua để tao làm con lô thì…..thế sao mày mất ngủ??

Quang Vũ : ah trên giường tao có con rận chết…

Trương Phi : Ăc…chết rồi sao cắn được mà mất ngủ…

Quang Vũ : nhưng vì nó chết nên cả lò nó đi đưa đám mới nhục chứ…

Bình luận