Hỏi Nguyễn Du

Thầy giáo - "Truyện Kiều" là một kiệt tác có một không hai ở nước ta. Đấy cũng là tiếng lòng của Nguyễn Du. Em nào có thể cho thầy biết vì những thôi thúc gì mà Nguyễn Du viết "Truyện Kiều" hay đến như vậy? Nào, em Nam xem nào?
Nam - Thưa thầy, nếu chỉ phát biểu phỏng đoán thì em sợ không đúng ạ! Cần phải hỏi Nguyễn Du xem vì sao ông ấy viết thì mới chính xác ạ!

Bình luận