Ai đánh vỡ đĩa?

Bữa tối đã xong. Người cha và cậu con trai nhỏ đang ngồi trong phòng khách xem vô tuyến. Bà mẹ và cô con gái ở phòng bếp thu dọn bát đĩa.
Bất chợt, người cha và cậu con trai nghe thấy một tiếng xoảng ghê gớm của một vật gì đó bị rơi vỡ trong bếp. Họ kinh hãi chờ đợi nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng gì khác cả.
- Mẹ đánh vỡ đĩa rồi, cậu con trai nói. - Làm sao con biết? Người cha hỏi.
- Bởi vì chẳng thấy mẹ quát gì.

Bình luận