Thành tích

Một hôm, mẹ dẫn con 5 tuổi đi dạo công viên. Mẹ xoa đầu con trai:

- Dạo này kết quả học tập của con không được ổn định cho lắm! Tại sao vậy?

Cậu con trai cũng lắc đầu:

- Mẹ ơi! Vì câu hỏi kiểm tra không ổn định nên làm sao kết quả của con ổn định được ạ!

Bình luận