Cho mượn phiếu học tập

Thầy giáo hỏi Mary tại sao lại cho John mượn phiếu học tập.
Mary lúng túng trả lời: "Không, em không cố ý. Tại John nói muốn doạ ba mẹ cậu ấy một chút".
"Vậy kết quả thế nào?"
"Kết quả... kết quả là mông của John bị sưng húp rồi" - Mary trả lời.

Bình luận