Đi bộ

-Ngày trước, tôi đã phải đi bộ 10 cây số để đến trường đấy.
- Lẽ ra, thầy nên dậy sớm hơn để không bị lỡ chuyến xe bus.

Bình luận