Lượng giác: Lý thuyết, bài tập có lời giải

Thể loại: Toán Học ;Lớp 10
Tác giả : Sưu Tầm
  • Lượt đọc : 581
  • Kích thước : 2.49 MB
  • Số trang : 169
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 251
  • Số lượt xem : 2.068
  • Đọc trên điện thoại :
Tài liệu gồm hầu hết các vấn đề về lượng giác ở phổ thông: Biến đổi lượng giác, phương trình lượng giác, hệ thức lượng trong tam giác,...
Trong mỗi phần đều có lý thuyết (công thức, dạng phương trình), bài tập có lời giải chi tiết, bài tập rèn luyện.