Vào bài sinh động

Nhóm sinh viên sư phạm đi dự giờ giảng sinh lý học ở một lớp học nọ, thầy giáo hắng giọng lẩy Kiều:
Trăm năm trong cõi người ta
Muốn sống thì phải thở ra hít vào.
Mọi người đang ngơ ngác tưởng vào nhầm tiết văn thì giáo viên đọc tiếp:
Trăm năm trong cõi người nào
Ai ai cũng phải thở vào thở ra.
Đọc xong thầy dừng lại và trịnh trọng hỏi:
- Mấy câu thơ trên các em có biết để chỉ hiện tượng gì không? Học sinh bàn tán xôn xao mãi mới có một em reo lên:
- Thở, thở thưa thầy thở ạ.
Thầy cười hớn hở. Đúng rồi! Thở tức là hô hấp. Hôm nay chúng ta học bài hệ hô hấp.

Bình luận