Làm sao mà thấy được!

Một cậu bé đi ra khỏi nhà thờ và nhìn thấy cha xứ đang đứng bắt tay mọi người trước cửa ra vào. Khi đến lượt cậu, cha xứ đẩy cậu sang bên và nói: "Con phải gia nhập đội quân của Chúa đã".
- Nhưng con đã gia nhập rồi đó thôi.
- Thế sao ta chỉ thấy con đi vào nhà thờ vào dịp Giáng sinh và Phục sinh?
- Con ở trong đơn vị tình báo. - Cậu bé thì thầm.

Bình luận