Con lừa

Một chú bé còng lưng kéo một xe bò hàng nặng dưới nắng gắt. Nhiều lúc xe vào chỗ ổ gà, thằng bé mím môi lấy hơi, mồ hôi như tắm mà xe không chuyển động. Một anh thanh niên trông thấy, thương thằng bé, vội chạy ra cầm càng kéo ra khỏi hố rồi hỏi thằng bé kéo đến đâu. Thằng bé chỉ cửa hàng phía xa. Thế là anh thanh niên kéo xe chạy, thằng bé thủng thẳng đi sau phe phẩy áo quạt lên mặt.
Tới trước cửa hàng thằng bé chỉ, anh thanh niên đỗ xe xuống và bảo thằng bé:
- Lần sau không nên chở nặng. Nếu nặng quá bảo ông chủ cử người khác kéo, nghe không.
Thằng bé nói:
- Em cũng nói với ông ấy như thế, nhưng ông ấy bảo: "Không sao, trông mày vất vả thế này, thế nào cũng có một con lừa tới giúp mày".

Bình luận