Số điện thoại

Cô giáo: Các em cho cô biết trong sách viết Ca Đức (1749-1832) thế là có ý gì?
Tom giơ tay: Thưa cô, em biết, đó là số điện thoại của ông ấy.

Bình luận