Bắt đầu bao giờ

Ông bố nghiêm chỉnh ngồi trước mặt con và nói:
- Một trong những tính xấu nhất là nói dối. Trẻ con càng không được nói dối. Bằng tuổi con ngày xưa bố không bao giờ nói dối.
Con - Thế nghĩa là người lớn mới được nói dối ạ. Đến tuổi nào thì bố bắt đầu nói dối.

Bình luận